فشار متوسط شریانی

فشار متوسط شریانی

دکترمگ
2 دیدگاه
فشار متوسط شریانی فشار متوسط شریانی که نشانگر فشار خون رسانی بافتی است، بر اساس فشار خون‌های دیاستولی و سیستولی محاسبه می‌شود. رقم حاصله مرجعی برای بسیاری از اقدامات درمانی…
بیش تر بخوانید
دسته‌بندی‌محصولات