فیلم های Draw it to know it / ترسیم کن تا یادبگیری /مشاهده در دکترآباد

مقدمه یادگیری پزشکی به دلیل حجم زیاد مطالب، تنوع محتوا و شباهت های خیلی زیاد همیشه سخت بوده ولی امروزه با طراحی روش های جدید مطالعه و متنوع شدن سبک…
بیش تر بخوانید

مجموعه اسکچی (SKETCHY) / تسلط به پزشکی با حافظه تصویری / دکترآباد

مقدمه برای دانشجوها یادگیری مطالب مربوط به پزشکی همیشه دشوار بوده. چرا ؟!! خیلی واضحه چون حجم مطالب خیلییی زیاده و تشابهات اسمی زیاده وجود داره.  همه اینا باعث میشن…
بیش تر بخوانید