کتاب هاریسون گوارش

دانلود کتاب گوارش‌شناسی و کبدشناسی هاریسون

🔴 نام: کتاب Harrisons Gastroenterology and Hepatology ✅ نوع فایل: PDF ✅ موضوع: طب داخلی،گوارش ✅ نویسنده:  Dan L. Longo, mD ✅ تک جلدی ✅ نسخه ۲۰۱۳ ✅ ویرایش دوم…
بیش تر بخوانید
کتاب هاریسون نورولوژی

دانلود کتاب نورولوژی بالینی هاریسون

🔴 نام: کتابHarrisons Neurology in Clinical Medicine ✅ نوع فایل: PDF ✅ موضوع: طب داخلی،عصب شناسی ✅ نویسنده:  Stephen L. Hauser, MD ✅ تک جلدی ✅ نسخه ۲۰۱۳ ✅ ویرایش…
بیش تر بخوانید
کتاب هاریسون انکولوژی خون سرطان

دانلود کتاب خون‌شناسی و سرطان‌شناسی هاریسون

🔴 نام: کتاب Harrisons Hematology and Oncology  ✅ نوع فایل: PDF ✅ موضوع: طب داخلی،خون شناسی و سرطان شناسی ✅ نویسنده:  Dan L. Longo, mD ✅ تک جلدی ✅ نسخه…
بیش تر بخوانید