جشنواره کتاب‌های بالینی

بازگشت به دانشگاه

25 تخفیف مجموعه کتاب‌های:

گایدلاین (انتشارات دکتر کامران احمدی)

گایدلاین (انتشارات دکتر کامران احمدی)
ضروریات دستیاری (انتشارات پارسیان دانش)
سیستول (انتشارات دانش‌آموختگان تهران)
ژلوفن (انتشارات دانش‌آموختگان تهران)
درسنامه‌های داخلی (موسسه آموزش مجازی ماهان)
خلاصه‌های طلایی (موسسه آموزش مجازی ماهان)
ABC Medicine (انتشارات تیمورزاده)
Effortless Medicine (انتشارات حیدری؛ دکتر پری خدام)

002

001

003

در مدت جشنواره پرفروش‌ترین کتاب‌های بالینی 25% تخفیف خواهند داشت!

[ult_countdown datetime=”2020/06/20 23:59:59″ countdown_opts=”sday,shr,smin,ssec” string_days=”روز” string_days2=”روز” string_hours=”ساعت” string_hours2=”ساعت” string_minutes=”دقیقه” string_minutes2=”دقیقه” string_seconds=”ثانیه” string_seconds2=”ثانیه”]

مشاوره قبل از خرید

پشتیبانی پس از خرید