راهنمای کشوری مبارزه با سل

دانلود کتاب راهنمای کشوری مبارزه با سل

🔴 نام کتاب :دانلود کتاب راهنمای کشوری مبارزه با سل ✅ نوع فایل: PDF ✅ موضوع: اطفال ✅ نویسنده: دکتر مهشید ناصحی,دکتر لیلا میرحقانی   ✅ تک جلدی ✅ انتشارات اندیشمند…
بیش تر بخوانید
بوکلت پزشک مانا ۲ماه تا ۵ سال

دانلود درسنامه مراقبت های ادغام یافته بیماری های اطفال (۲ماهه تا ۵ساله) (مانا)(ویژه پزشکان)

🔴 نام کتاب :دانلود درسنامه مراقبت ادغام یافته بیماری های اطفال(۲ماهه تا ۵ساله) (مانا)(ویژه پزشکان) ✅ نوع فایل: PDF ✅ موضوع: اطفال ✅ نویسنده: وزارت بهداشت ✅ تک جلدی ✅ ۳۴…
بیش تر بخوانید

دانلود کتاب ضروریات فیزیولوژی سمولینگام

🔴 نام کتاب :Essential of Medical Physiology Sembulingam ✅ نوع فایل: PDF ✅ موضوع: فیزیولوژی ✅ نویسنده: K Sembulingam ✅ تک جلدی ✅ نسخه ۲۰۱۲ ✅۱۰۹۲صفحه ✅ زبان: انگلیسی دانلود کتاب…
بیش تر بخوانید
بوکلت پزشک مانا زیر ۲ ماه

دانلود درسنامه ارزیابی و طبقه بندی و درمان شیرخوار کمتر از دوماه

🔴 نام کتاب : دانلود درسنامه ارزیابی و طبقه بندی و درمان شیرخوار کمتر از دوماه ✅ نوع فایل: PDF ✅ موضوع: اطفال ✅ تک جلدی ✅ ۱۷ صفحه  ✅ زبان:…
بیش تر بخوانید
خلاصه کتاب تازه های تغذیه با شیر مادر برای متخصصین کودکان و پزشکان

دانلود خلاصه کتاب تازه های تغذیه با شیر مادر برای متخصصین کودکان و پزشکان

🔴 نام کتاب : خلاصه کتاب تازه های تغذیه با شیر مادر برای متخصصین کودکان و پزشکان ✅ نوع فایل: PDF ✅ موضوع: اطفال ✅ نویسنده: انجمن ترویج تغذیه با شیر…
بیش تر بخوانید
راهنمای_تغذیه_باشیرمادر_برای_پزشکان

دانلود خلاصه کتاب راهنمای تغذیه با شیر مادر برای پزشکان

🔴 نام کتاب : خلاصه کتاب راهنمای تغذیه با شیر مادر برای پزشکان ✅ نوع فایل: PDF ✅ موضوع: اطفال ✅ نویسنده: آکادمی اطفال میامی امریکا ✅ مترجم: دکتر خلیل فریور…
بیش تر بخوانید