فیلم های Draw it to know it / ترسیم کن تا یادبگیری /مشاهده در دکترآباد

مقدمه یادگیری پزشکی به دلیل حجم زیاد مطالب، تنوع محتوا و شباهت های خیلی زیاد همیشه سخت بوده ولی امروزه با طراحی روش های جدید مطالعه و متنوع شدن سبک…
بیش تر بخوانید

مجموعه اسکچی (SKETCHY) / تسلط به پزشکی با حافظه تصویری / دکترآباد

مقدمه برای دانشجوها یادگیری مطالب مربوط به پزشکی همیشه دشوار بوده. چرا ؟!! خیلی واضحه چون حجم مطالب خیلییی زیاده و تشابهات اسمی زیاده وجود داره.  همه اینا باعث میشن…
بیش تر بخوانید

دانلود PDF های اورجینال کاپلان ۲۰۱۹ (Kaplan USMLE Psycology,Ethic & Epidemiology Step 2)

🔴 نام: کتاب Kaplan USMLE Psycology,Ethic & Epidemiology Step 2  ✅ نوع فایل: PDF ✅ موضوع: آزمون های خارجی ✅ نویسنده: Alison Smith/Maria Kisiel/Mark Radford ✅تک جلدی ✅ نسخه۲۰۱۹ ✅…
بیش تر بخوانید

دانلود PDF های اورجینال کاپلان ۲۰۱۹ (Kaplan USMLE Pharmacology Step 1)

🔴 نام: کتاب Kaplan USMLE Pharmacology Step 1  ✅ نوع فایل: PDF ✅ موضوع: آزمون های خارجی ✅ نویسنده: Alison Smith/Maria Kisiel/Mark Radford ✅تک جلدی ✅ نسخه۲۰۱۹ ✅ ویرایش  ✅۷۸۷صفحه…
بیش تر بخوانید

دانلود PDF های اورجینال کاپلان ۲۰۱۹ (Kaplan USMLE Pediatrics Step 2)

🔴 نام: کتاب Kaplan USMLE Pediatrics Step 1  ✅ نوع فایل: PDF ✅ موضوع: آزمون های خارجی ✅ نویسنده: Alison Smith/Maria Kisiel/Mark Radford ✅تک جلدی ✅ نسخه۲۰۱۹ ✅ ویرایش  ✅۷۸۷صفحه…
بیش تر بخوانید

دانلود PDF های اورجینال کاپلان ۲۰۱۹ (Kaplan USMLE Gynecology Step 2)

🔴 نام: کتاب Kaplan USMLE Gynecology Step 2  ✅ نوع فایل: PDF ✅ موضوع: آزمون های خارجی ✅ نویسنده: Alison Smith/Maria Kisiel/Mark Radford ✅تک جلدی ✅ نسخه۲۰۱۹ ✅ ویرایش  ✅۷۸۷صفحه…
بیش تر بخوانید

دانلود PDF های اورجینال کاپلان ۲۰۱۹ (Kaplan USMLE Surgery Step 2)

🔴 نام: کتاب Kaplan USMLE Surgery Step 2  ✅ نوع فایل: PDF ✅ موضوع: آزمون های خارجی ✅ نویسنده: Alison Smith/Maria Kisiel/Mark Radford ✅تک جلدی ✅ نسخه۲۰۱۹ ✅ ویرایش  ✅۷۸۷صفحه…
بیش تر بخوانید

دانلود PDF های اورجینال کاپلان ۲۰۱۹ (Kaplan USMLE Internal Medicine Step 2)

🔴 نام: کتاب Kaplan USMLE Internal Medicine Step 2  ✅ نوع فایل: PDF ✅ موضوع: آزمون های خارجی ✅ نویسنده: Alison Smith/Maria Kisiel/Mark Radford ✅تک جلدی ✅ نسخه۲۰۱۹ ✅ ویرایش …
بیش تر بخوانید

دانلود PDF های اورجینال کاپلان ۲۰۱۹ (Kaplan USMLE Behavioral & Social Step 1)

🔴 نام: کتاب Kaplan USMLE Behavioral & Social Step 1  ✅ نوع فایل: PDF ✅ موضوع: آزمون های خارجی ✅ نویسنده: Alison Smith/Maria Kisiel/Mark Radford ✅تک جلدی ✅ نسخه۲۰۱۹ ✅…
بیش تر بخوانید