DOCTORABAD
راهنمای آموزشگاه دکترآباد
علوم پایه
پاراکلینیک
مهارت

جدیدترین‌دوره‌‌های‌آموزشی

تصویر شاخص بسته جمع بندی

معرفی بسته های جمع بندی علوم پایه

بررسی کتاب های بالینی پارسیان دانش

بررسی کتاب های بالینی پارسیان دانش

چی نیاز داریم بدونیم

برای آزمون علوم پایه چی نیاز داریم بدونیم؟

سیب سبز

بررسی منابع تست زنی معروف موجود در بازار (سیب سبز)

درس ویروس

درس ویروس شناسی

ژنتیک

درس ژنتیک

آزمون علوم پایه کشوری

آزمون علوم پایه کشوری

فیزیک پزشکی

درس فیزیک پزشکی

فیزیولوژی چیست؟

درس فیزیولوژی

بافت شناسی

بررسی درس بافت شناسی

باکتری شناسی

بررسی درس باکتری شناسی

بیوشیمی چیست؟

بررسی درس بیوشیمی

ایمونولوژی

بررسی درس ایمونولوژی

نتیجه آزمون علوم پایه به چه دردی می خوره؟

اهمیت نتیجه آزمون علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی

شرایط لازم برای شرکت در آزمون علوم پایه چیه؟

شرایط لازم برای شرکت در آزمون علوم‌پایه چیه؟

فرق علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی

تفاوت بین آزمون علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی

آزمون علوم پایه چیه؟

آزمون علوم پایه چیه؟!

درسنامه جامع روپوش سفید

بررسی منابع تست زنی معروف موجود در بازار (درسنامه جامع علوم پایه روپوش سفید)

تعریف پاتولوژی

درس پاتولوژی

دوره آموزشی آنلاین کاپلان کُنراد فیشر (Kaplan Conrad Fischer) : خون شناسی

دوره آموزشی آنلاین خون شناسی کاپلان کُنراد فیشر (Kaplan Conrad Fischer)

دوره آموزشی آنلاین کاپلان کُنراد فیشر (Kaplan Conrad Fischer) : پوست

دوره آموزشی آنلاین کاپلان کُنراد فیشر (Kaplan Conrad Fischer) : پوست

دوره آموزشی آنلاین کاپلان کُنراد فیشر (Kaplan Conrad Fischer) : قلب

دوره آموزشی آنلاین کاپلان کُنراد فیشر (Kaplan Conrad Fischer) : قلب

دکترآباد

دوره آموزشی آنلاین اسمزیس (Osmosis) : دستگاه گوارشی

دوره آموزشی آنلاین آناتومی آکلند

دوره آموزشی آنلاین آناتومی آکلند

دوره آموزشی ecg

دوره آموزشی آنلاین تفسیر الکتروکاردیوگرام

DOCTORABAD
فهرست
در حال اعتبار سنجی لطفا منتظر بمانید ...