اینماد (نماد اعتماد الکترونیک)
این نماد برای تبادل کالای فیزیکی (حقیقی) موردنیاز می‌باشد.
اخذ شده از وزارت صنعت،معدن و تجارت

ساماندهی (نماد ساماندهی تارنماهای اینترنتی)
این نماد برای تبادل محصولات دیجیتال (دانلودی) ورد نیاز می‌باشد.
اخد شده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نماد ساماندهی

مجوز نشر دیجیتال برخط
این نماد برای تبادل محصولات با ارائه‌ آنلاین مورد نیاز می‌باشد.
اخد شده از مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

مجوز نشر دیجیتال با شماره 7313