covid19 آینده پزشکی

سلامت الکترونیک و تاثیر آن بر آینده پزشکی در جهان پسا‌کرونا

سلامت الکترونیک واژه ایست که ممکنه این روزها زیاد به گوشمون خورده باشه، اما چقدر از این حوزه، درمان از راه دور و سایر خدمات درمانی نوین اطلاع داریم؟ و…
بیش تر بخوانید