آزمون‌‌های‌آزمایشی‌رشته‌پزشکی

سلام؛ به دکتراگزم؛ مرکزآزمون‌دکترآباد خوش اومدین!
ایجا قراره اتفاقای خوبی رقم بزنیم…
تیک آزمون‌های آزمایشی دلخواه رو بزنید و سپس روی دکمه افزودن‌به‌سبدخرید کلیک کنید.

تا 30 بهمن 1401 آزمون‌ها با تخفیف ارائه میشن.


۰ تومان

آزمون‌ آزمایشی پزشکی مرحله 1

۵۰,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان

آزمون‌ آزمایشی پزشکی مرحله 2

۵۰,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان

آزمون‌ آزمایشی پزشکی مرحله 3

۵۰,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان

آزمون‌ آزمایشی پزشکی مرحله 4

۵۰,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان

آزمون‌ آزمایشی پزشکی جامع

۵۰,۰۰۰ تومان