تخفیف!

IQB نانوفناوری پزشکی (همراه با پاسخ نامه تشریحی) (نشر دکتر خلیلی)

۱۱۸,۷۵۰ تومان

فروشنده:

چاپ 1399، 671 صفحه، جلد شومیز.

نوشته هادی سردارآبادی (دانشجوی دکتری تخصصی نانوفناوری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی).

توضیحات

فهرست کتاب

بخش اول: کارشناسی ارشد
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 86-85
پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 86-85
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 87-86
پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 87-86
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 88-87
پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 88-87
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 90-89
پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 90-89
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 91-90
پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 91-90
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 95-94
پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 95-94
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 96-95
پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 96-95
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 97-96
پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 97-96
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 98-97
پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 98-97
سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 99-98
پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 99-98

بخش دوم: دکتری تخصصی
سوالات آزمون دکتری تخصصی رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 87-86
پاسخنامه آزمون دکتری تخصصی رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 87-86
سوالات آزمون دکتری تخصصی رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 88-87
پاسخنامه آزمون دکتری تخصصی رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 88-87
سوالات آزمون دکتری تخصصی رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 89-88
پاسخنامه آزمون دکتری تخصصی رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 89-88
سوالات آزمون دکتری تخصصی رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 90-89
پاسخنامه آزمون دکتری تخصصی رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 90-89
سوالات آزمون دکتری تخصصی رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 91-90
پاسخنامه آزمون دکتری تخصصی رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 91-90
سوالات آزمون دکتری تخصصی رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 92-91
پاسخنامه آزمون دکتری تخصصی رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 92-91
سوالات آزمون دکتری تخصصی رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 93-92
پاسخنامه آزمون دکتری تخصصی رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 93-92
سوالات آزمون دکتری تخصصی رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 94-93
پاسخنامه آزمون دکتری تخصصی رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 94-93
سوالات آزمون دکتری تخصصی رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 95-94
پاسخنامه آزمون دکتری تخصصی رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 95-94
سوالات آزمون دکتری تخصصی رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 96-95
پاسخنامه آزمون دکتری تخصصی رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 96-95
سوالات آزمون دکتری تخصصی رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 97-96
پاسخنامه آزمون دکتری تخصصی رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 97-96
سوالات آزمون دکتری تخصصی رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 98-97
پاسخنامه آزمون دکتری تخصصی رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 98-97
سوالات آزمون دکتری تخصصی رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 99-98
پاسخنامه آزمون دکتری تخصصی رشته نانوتکنولوژی پزشکی سال 99-98

بخش سوم: مسابقات ملی نانوفناوری
مسابقه ملی نانوفناوری 90
مسابقه ملی نانوفناوری 91
مسابقه ملی نانوفناوری 92
مسابقه ملی نانوفناوری 93
مسابقه ملی نانوفناوری 94
مسابقه ملی نانوفناوری 95
مسابقه ملی نانوفناوری 96
مسابقه ملی نانوفناوری 97
مسابقه ملی نانوفناوری 98

مباحث تکمیلی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “IQB نانوفناوری پزشکی (همراه با پاسخ نامه تشریحی) (نشر دکتر خلیلی)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دسته‌بندی‌محصولات