DOCTORABAD
تخفیف!

IQB+ ایمنی‌ شناسی(بانک سوالات ایمنی شناسی)(گروه تالیفی دکتر خلیلی)

۱۹۹,۰۰۰ تومان ۱۷۹,۰۰۰ تومان

فروشنده:

چاپ 1399، 873 صفحه، قطع وزیری، جلد شومیز.

زیر نظر دکتر احمد خلیلی.

نگارش محتوایی کتاب به گونه ای بوده است که پیشنهاد می شود دانشجویان سعی کنند هر 2 جلد(این کتاب به اضافه IQB ده سالانه دکتری ایمنی شناسی) رو باهم تهیه کنند تا به بهترین نتیجه برسند و علاوه بر آن از تخفیف 80 هزارتومانی بهرمند شوید.

توضیحات

IQB+ ایمنی‌ شناسی IQB+ ایمنی‌ شناسی IQB+ ایمنی‌ شناسی

كتاب IQBپلاس ايمنيشناسي، كاملترين كتاب موجود در بازار، در رابطه با جمعآوري تستهاي آزمونهـاي مقـاطع تحصـيلات
تكميلي كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي
) (Ph.Dميباشد. ويژگي منحصر بـهفـرد ايـن كتـاب، گـردآوري سـوالات بـهصـورت
ميكروطبقهبندي شده است. شايد معدود كتابيست كه علاوه بر پاسخ كامل براي هر سوال، دربردارنده اشكال، جداول و نمودارهاي
بسيار مهم رفرنسهاي اصلي آزمونها باشد. تا حد توان سعي شده است كه پاسخ سوالات خلاصه و در عين حال كافي، قابل فهم و
طبق رفرنسهاي معتبر اعلامي توسط وزارت بهداشت باشد. آندسته از سوالاتي كه علاوه بـر پاسـخ معرفـي شـده توسـط مولـف،
پاسخهاي ديگري نيز داشتهاند، با ذكر علت درستي يا غلط بودن پاسخ وزارت بهداشت، به تفسير گزينههاي ديگـر پرداختـه شـده
است. با تمام وجود سعي كردم تمام گزينهها را بررسي و ضمن مطالعهي پاسخ تشريحي شاگردان عزيز، نكات كليدي به هر سـوال
اضافه نمايم. به كليه دانشجويان عزيز توصيه ميشود كه طبق فهرست تهيه شده كتاب، بعد از هر بار مطالعه، به تعدادي از تستها
پاسخ دهند. واحد آموزش براي كنكور، تست ميباشد و رمز موفقيت در آزمونهاي تحصيلات تكميلي، مـرور سـريع، تسـتزنـي و
تكرار زياد است. سعي شود در مرتبه اول، تمركز بر سوالات كارشناسي ارشد باشد و به پاسخهاي تشريحي نپردازيد چرا كه ممكـن
است به علت تسلط پايين بر مطلب، وقت زيادي از شما داوطلب گرامي صرف مطالعه تسـتهـاي انـدكي گـردد. بعـد از چنـد بـار
مطالعه و مرور، به مطالعه دقيق پاسخهاي تشريحي بپردازيد
.
توصيه اكيد اينجانب بر اين است كه علاوه بر مطالعه كامل اين مجموعه، سوالات ده سالانه دكتري ايمنيشناسـي تهيـه و مطالعـه
گردد. بررسي سوالات دكتري شما را ياري ميكند تا بتوانيد مفاهيم ايمونولوژي را عمقيتر و مفهومي فرا بگيريد و چهبسا سوالاتي
كه قرار است در آزمون شما مطرح گردد، داراي شباهت بسيار بالا با سوالات چند سال گذشته مقطع دكتري و حتي كـاملا مشـابه
آنها باشد كه اين موضوع قبلا به كرات ديده شده است. همچنين شما جهت كسب رتبههاي تك رقمي بايـد بـه سـوالات سـخت
كنكور پاسخ دهيد بنابراين تحليل و بررسي سوالات دكتري ميتواند در پاسخگويي به سوالات دشوار تا حد زيـادي مسـير شـما را
هموار نمايد. در مجموعه سوالات دكتري ايمنيشناسي بر خلاف كتاب
IQBپلاس، سوالات بر اساس فصول طبقهبنـدي نشـدهانـد
بلكه سوالات آزمونهاي ده سال گذشته به ترتيب گردآوري شدهاند و براي هر مجموعه سوال، پاسخنامـهاي مصـور، پرنكتـه كـاملاً
تشريحي و مفهومي نگارش گرديده است
. شكلهاي انتخابي براي اين كتاب بهترين و زيباترين و پرنكتهترين شكلهايي بود كه بـا
وسواس زياد آنها را انتخاب كردم كه در كنار جداول منجر به فهم شود. باور ميكنيد اكثر سوالات كنكور از اشكال و جـداول ايـن
مجموعه انتخاب شده است؟!
به كليه عزيزان توصيه ميشود بعد از حل تستهاي هر فصل، بدون مراجعه بـه پاسـخ تشـريحي، شـكلهـا و نمودارهـا را مطالعـه
نمايند. بعد از چند مرتبه مرور و تسلط كامل، پاسخهاي تشريحي بهدقت مطالعه و كنار هر تست يك نكته بـهصـورت رمـز نوشـته
شود. سعي نماييد پاسخهاي تشريحي را حفظ كنيد. تسلط شما بر تستها بايد چنان باشد كه بدانيد هر تست مربوط به چه سالي
و چه مقطعي است.

ایمونولوژی چیست؟
ایمونولوژی مطالعه سیستم ایمنی است و یک شاخه بسیار مهم علوم پزشکی و زیست شناسی است. سیستم ایمنی ما را از عفونت های مختلف محافظت می کند. اگر سیستم ایمنی به این صورت عمل نکند، می تواند منجر به بیماری هایی نظیر بیماری های خود ایمنی، آلرژی و سرطان شود.

چرا ایمونولوژی مهم است؟
آقای ادوارد جنر پیشگام علم ایمونولوژی در قرن 18 بوده که در نهایت به ظهور واکسیناسیون منجر شد. بسیاری از پیشرفت های علمی ایمونولوژی در قرن 19 و 20 رخ داد، از علم ایمونولوژی در شناسایی گروههای خونی . پیوند عضو استفاده می شود. تحقیقات ایمونولوژیک به گسترش افق ها در درک ما از نحوه درمان مشکلات بهداشتی مهم، در ایمونوتراپی، بیماری های خود ایمنی و تولید واکسن برای پاتوژن های در حال ظهور، مانند ابولا ادامه می دهد.

ایمونولوژیست کیست؟
ایمونولوژیست، یک دانشمند و یا متخصص بالینی است که در حیطه ایمونولوژی تحقیق می کند. بسیاری از ایمونولوژیست ها در یک آزمایشگاه با تمرکز بر تحقیق در دانشگاه یا صنعت خصوصی (به عنوان مثال در صنعت داروسازی) کار می کنند. سایر ایمونولوژیست ها – “ایمونولوژیست های بالینی” – متخصصین بالینی هستند که بر تشخیص و مدیریت بیماری های سیستم ایمنی تمرکز می کنند، مانند بیماری های خود ایمنی و آلرژی.
سیستم ایمنی
سیستم ایمنی بدن یک سیستم پیچیده از ساختارها و فرآیندهای است که برای حفاظت از ما از بیماری ها تکامل یافته است. عملکرد این اجزا به بخش هایی تقسیم می شود، پاسخ هایی که بصورت غیر اختصاصی است و به همه میکروب ها به یک صورت پاسخ می دهد که با نام پاسخ ایمنی ذاتی یاد می شود و بخش دوم پاسخ هایی است که بصورت اختصاصی به یک میکروب خاص پاسخ می دهند که با نام ایمنی اکتسابی شناخته می شود.
ایمنی ذاتی اولین خط دفاع بوده. به این معنی که پاسخ ها برای همه میکروب ها یکسان است،. ایمنی ذاتی شامل موانع فیزیکی (مانند پوست، بزاق و غیره) و سلولها (مانند ماکروفاژها، نوتروفیلها، بازوفیلها، سلولهای مشت و غیره) می باشد. در برخی مواقع ایمنی ذاتی برای حذف میکروب ها کفایت می کند، اما در موارد دیگر، پاسخ ذاتی قادر به حذف میکروب نیست و خط دوم دفاع (دفاع اکتسابی) به وجود می آید.
ایمنی اکتسابی خط دوم دفاع است که شامل سلول هایی با نام B و T می باشند این سلول ها در مواجه با میکروب ها تکثیر پیدا کرده و سلول های اجرایی که میکروب ها را از بین می برند و سلول های خاطره یا حافظه می کنند. و سلول های خاطره در مواجه مجدد با میکروب ها پاسخ شدیدتری ایجاد می کنند. ایمنی اکتسابی شامل آنتی بادی هایی است که از سلول های B تولید می شوند که به طور کلی میکروب های خارجی را از بین می برند. و همچنین سلولهای T هستند و می توانند به طور مستقیم سلول های آلوده و میکروب های داخل سلولی را از بین ببرند.
بقیشو اینجا بخون…

دکترجون! همین الان میتونی IQB+ ایمنی‌ شناسی رو با تخفیف ویژه ارزون‌تر از ناشر از دکترمارکت سفارش بدی… بزن بریم!

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “IQB+ ایمنی‌ شناسی(بانک سوالات ایمنی شناسی)(گروه تالیفی دکتر خلیلی)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دسته‌بندی‌محصولات
در حال اعتبار سنجی لطفا منتظر بمانید ...