DOCTORABAD

سلام عزیز!
بعد از خوندن متن نامه، می‌تونی با پرکردن اطلاعات، امضا کردن و ارسال‌شون بهمون توی این کار دسته‌جمعی کمک کنی!

متن‌ نامه

به نام خدا

موضوع: تعیین حقوق در ازای کشیک های بخش های ماژور دوره ی پیشکارورزی علوم پزشکی رفسنجان

ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

جناب اقای دکتر اسماعیلی

با سلام و احترام

اینجانبان دانشجویان دوره ی پیشکارورزی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان همانند دانشجویان علوم پزشکی شیراز خواستار تعیین حقوقی در ازای کشیک برای بخش های ماژور هستیم و در صورت عدم امکان پرداخت این حقوق؛کشیک برای این بخش ها را که نمونه ی بارز بیگاریست و همچنین وقت نسبتا زیادی خصوصا از دانشجوهای استریتی که برای امتحان رزیدنتی آماده میشوند را میگیرد ؛ حذف نمایید.

پیشاپیش از مساعدت و حسن توجه شما سپاسگزاریم.

اطلاعات و امضا

فهرست