بیوشیمی چیست؟

بیوشیمی چیه!؟

بیوشیمی یعنی چی؟🤔 خداروشکر که کنکور دادید و میدونید شیمی چیه. 😁 بیو هم یعنی حیات و زیست 💪خوب پس مشخصه که بیوشیمی یعنی شیمی حیات ☺️ همونطور که از…