وبینار صفر تا دویست آزمون علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی

آشنایی با مهم ترین اصطلاحات و دانستن تمام قوانین موردنیاز شما جهت شرکت در آزمون علوم پایه
مشخصات آزمون
آشنایی با اصطلاحات عمومی آزمون
گذری بر واحدهای پیش نیاز
بررسی آیین نامه و قوانین مورد نیاز
آشنایی کامل با دروس آزمون علوم پایه و ویژگی های آن ها
شناسنامه درس
مباحث و بودجه بندی
روش مطالعه
استراتژی
بررسی درس به درس بهترین کتب کمک آموزشی موجود در بازار
منابع تشریحی
منابع تست محور
منابع تست زنی
منابع جمع بندی
نحوه برنامه ریزی و مطالعه برای ازمون علوم پایه
هدفگداری
برنامه ریزی
ابزار های مطالعه
تست زنی
جمع بندی
نگارش استراتزی شخصی