اسموزیس یک مجموعه جامع انیمیشن‌های حوزه علوم پزشکی برای یادگیری سریع و تصویری بیماری‌هاست! ترجمه و دوبله مجموعه اسموزیس برای نخستین بار در دنیا توسط دکترآباد انجام شده و حالا قابل تهیه شده؛ بزن بریم!
یه فیلم برای معرفی بیشتر این مجموعه ببینیم:

بسته جامع دوبله اسموزیس

بسته جامع دوبله فارسی اسموزیس

یادگیری بالینی با انیمیشن‌های جذاب!
در 11 درس خون‌شناسی / قلب‌شناسی / غددشناسی / ریه‌شناسی / روماتولوژی / کلیه‌شناسی / گوارش‌شناسی / تولید مثل / نورولوژی / پوست‌شناسی / روان‌پزشکی

((خرید بسته با 30 درصد تخفیف))
مجموعه فیلم های دوبله فارسی اسموزیس

ویژگی‌های مجموعه دوبله فارسی اسموزیس

  • آموزش ‌دروس ‌علوم‌پزشکی ‌با انیمیشن‌های ‌کوتاه، روان ‌و جامع ‌‌با گرافیکی‌ جذاب
  • پوشش ‌کامل ‌آناتومی ‌و فیزیولوژی ‌اندام‌ها برای ‌فهم ‌بهتر فیزیوپاتولوژی ‌بیماری‌ها
  • تعریف، اپیدمیولوژی، اتیولوژی، تشخیص ‌و درمان‌ بیماری‌ها به ‌زبان‌ ساده‌
  • مروری ‌برداروهای ‌رایج‌ مورد استفاده، توضیح‌ مکانیسم ‌و عوارض ‌جانبی‌ آن‌ها
  • تهیه‌ نقشه ‌ذهنی ‌و سازمانبندی‌ برای‌ حفظ‌ بهتر مطالب
  • جمع‌بندی‌ مختصر ‌مطالب ‌در انتهای ‌هر فیلم
  • بیش‌ از یک ‌میلیون‌ دانشجو ‌در سراسر جهان
درسنامه دکتر کرمی + اسموزیس
گایدلاین دکتر کامران احمدی + اسموزیس

خرید به صورت تک درس:

✅ بیش از 7 ساعت ویدئو
✅ حاوی 50 فیلم کوتاه
✅ شامل 18 نوت

فیلم دوبله خون شناسی

✅ بیش از 15 ساعت ویدئو
✅ حاوی 111 فیلم کوتاه
✅ شامل 35 نوت

فیلم دوبله قلب شناسی

✅ بیش از 9 ساعت ویدئو
✅ حاوی 65 فیلم کوتاه
✅ شامل 16 نوت

فیلم دوبله غدد اسموزیس

✅ بیش از 7 ساعت ویدئو
✅ حاوی 51 فیلم کوتاه
✅ شامل 21 نوت

فیلم دوبله ریه شناسی

✅ بیش از 6 ساعت ویدئو
✅ حاوی 43 فیلم کوتاه
✅ شامل 16 نوت

فیلم دوبله روماتولوژی اسموزیس

✅ بیش از 11 ساعت ویدئو
✅ حاوی 82 فیلم کوتاه
✅ شامل 25 نوت

اسموزیس کلیه

✅ بیش از 10 ساعت ویدئو
✅ حاوی 80 فیلم کوتاه
✅ شامل 20 نوت

فیلم دوبله گوارش شناسی

✅ بیش از 6 ساعت ویدئو
✅ حاوی 39 فیلم کوتاه
✅ شامل 14 نوت

دوره آموزش تولید مثل اسموزیس

✅ بیش از 13.5 ساعت ویدئو
✅ حاوی 92 فیلم کوتاه
✅ شامل 40 نوت

فیلم دوبله نورولوژی اسموزیس

✅ بیش از 2 ساعت ویدئو
✅ حاوی 15 فیلم کوتاه
✅ شامل 12 نوت

فیلم دوبله پوست شناسی

✅ بیش از 6 ساعت ویدئو
✅ حاوی 46 فیلم کوتاه
✅ شامل 20 نوت

اسموزیس روانپزشکی