رضا طهورایی

رضا طهورایی

مدیرعامل
محمدصادق نیکوکار

محمدصادق نیکوکار

مدیر فنی و رئیس‌هیئت‌مدیره
احمدرضا روشن

احمدرضا روشن

مدیر داخلی و عضوهیئت‌مدیره
حامد جوکار

حامد جوکار

مدیر عملیات و عضوهیئت‌مدیره
مهدی روحانی

مهدی روحانی

مدیر تیم پزشکی و عضوهیئت‌مدیره
علیرضا یزدان پناه

علیرضا یزدان پناه

مدیر تیم داروسازی و بازرس
ریحانه ساده طهرانی

ریحانه ساده طهرانی

مدیر تیم علوم‌آزمایشگاهی
فاطمه عبیری

فاطمه عبیری

مدیر مرکز آموزش
الهام امین اقدم

الهام امین اقدم

مدیر مرکز آزمون
محمدرضا عزیزخانی

محمدرضا عزیزخانی

مدیر انتشارات و بازرس
محمدجواد امینی

محمد جواد امینی

مدیر مارکتینگ
امیر باقری

امیر باقری

مدیر مرکز خرید

عارفه جندقی

مدیر کلینیک‌من
عارفه یساولی شراهی

عارفه یساولی شراهی

مدیر داروخانه‌من
غزاله رحیمی

غزاله رحیمی

مدیر پشتیبانی

غزال رئیسی

مدیر روابط عمومی

قاسم زمزم

مدیر تیم پرستاری

میثم باقری

مدیر لجستیک
صبا نقیبی

صباسادات نقیبی

مدیر تیم مولتی مدیا
نرگس حسنی

نرگس حسنی

مدیر طراحی گرافیک

محمد گنجی

مدیر تیم برنامه‌نویسی

بابک شکوهی‌پور

برنامه‌نویس

ابراهیم غلامی

برنامه‌نویس

حسین رحمانی

تدوینگر

محمدرضا خواجوند خزائی

مدیر تیم آزمون‌های بین‌الملل

نازنین صادقی

تیم مرکز آزمون

مصطفی کاخکی

تیم مرکز آزمون

یاسمن توکلی

تیم مرکز آزمون

احسان ادیب

تیم مرکز آزمون

آرین قنادی کریمی

تیم مرکز آزمون

امیرحسین آذری

تیم مرکز آزمون

فائزه نریمانی

تیم مرکز آزمون

پوریا ضیایی

تیم مرکز آزمون

پیمان ضیایی

تیم مرکز آزمون

صادق میرمعینی

تیم مرکز آزمون

الهام علیرضایی

تیم پزشکی

کیمیا جزی

تیم پزشکی

معین امیر مظلومی

تیم پزشکی

الهه امین اقدم

تیم پزشکی

رئوفه خاکسار دوست

تیم پزشکی

علی خاموشی

تیم پزشکی

فائزه شریف

تیم پزشکی

محمد حاصلی

تیم دندانپزشکی

دانیال خیاطان

تیم داروسازی

محمد آرامون بجستانی

تیم داروسازی

آدین قاسمپور

تیم داروسازی

محمد فرجی

تیم داروسازی

محدثه اکبری راد

تیم داروسازی

پارسا پرآور

تیم پرستاری

مهدی محمدی

تیم پرستاری

سیدمحمدحسین متقی

تیم پرستاری

ثمین صدیقی

تیم علوم‌آزمایشگاهی

ملیکا اطهری

تیم علوم‌آزمایشگاهی

مهدیس شریفیان زاده

تیم علوم‌آزمایشگاهی

نگار مسیح پور

تیم علوم آزمایشگاهی

مهدیه سرپلی

تیم کلینیک‌من

عارفه شجاعیان

تیم کلینیک‌من

فاطمه شجاعی

تیم مرکز آموزش
محمد توحیدلو

محمد توحیدلو

تیم مرکز آزمون و نویسنده

سما تابع جماعت

تیم پزشکی و گوینده

کوثر نوراللهی

گوینده

زهرا رضایی

تیم طراحی گرافیک

حامد حاجی شاه

تیم مرکز آموزش

هانیه آهاری

تیم مولتی‌مدیا و گوینده

الهام‌سادات بنی‌هاشمی

نویسنده و گوینده

کیمیا فریادرس

تیم مولتی‌مدیا

اسما غلامی

تیم مولتی‌مدیا

زینب شفیع زاده

تیم مولتی‌مدیا

زهرا رستگار

تیم مولتی‌مدیا

عارفه دهقان

تیم مولتی‌مدیا

مبینا رحیمی

تیم مولتی‌مدیا