DOCTORABAD
ایستگاه دکترآباد

فشار متوسط شریانی

فشار متوسط شریانی

فشار متوسط شریانی

فشار متوسط شریانی که نشانگر فشار خون رسانی بافتی است، بر اساس فشار خون‌های دیاستولی و سیستولی محاسبه می‌شود. رقم حاصله مرجعی برای بسیاری از اقدامات درمانی است. به فرض در بیمار فشار خونی زمانی که می‌خواهید فشار خون بیمار را کاهش دهید بجای استفاده از فشارهای سیستولی و یا دیاستولی، رویکرد عموما بر اساس فشار متوسط شریانی است. با کنترل این فشار می‌توان بدون بروز اختلال در خون رسانی به بافت های بدن اقدام به کاهش مناسب و درمانی فشار پرداخت.

برای محاسبه این عدد از 2 روش که هر 2 در واقع یه فرمول محاسبه‌ای هستند، استفاده می‌شود.
MAP= (SBP + 2DBP)/3
یا
MAP= DBP + 1/3(SBP – DBP)

مثال: فردی با فشارخون 210/120 به اورژانس مراجعه کرده است. برای کاهش این مقدار توصیه به کاهش 20 درصدی در مقدار متوسط شده است. باید در ابتدا مقدار متوسط را اندازه‌گیری کرده سپس 20 درصد کاهش را محاسبه کرده و در انتها برآورد کرد که تا چه حد می‌توان فشار متوسط را کاهش داد.
MAP= (210 + 2×120)÷3=150
150 ×20%= 30
150-30= 120
بنابراین می‌توان مقدار این پارامتر را تا حد 120 رساند.

حال اگر برای بیمار نیتروگلیسیرین شروع کردیم و فشار بیمار به 170/90 رسید آیا فشار به میزان مناسبی کاهش داده شده است و یا میتوان باز هم فشار بیمار را کاهش داد؟
MAP= (170 + 2×90)÷3=116.7
بنابراین میزان کاهش بیش از حد مورد نظر بوده و باید نیتروگیسیرین قطع شود.

محاسبه فشار متوسط شریانی

برای اندازه گیری و محاسبه MAP همین حالا از اپلیکیشن دکتر آباد استفاده کن.

, , , , ,
نوشته‌های پیشین
بررسی کتاب های بالینی دکتر کرمی
نوشته‌ی بعدی
بررسی درسنامه‌های دستیاری تا بورد ماهان

به‌اینا‌هم‌یه‌سربزن…

DOCTORABAD

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
در حال اعتبار سنجی لطفا منتظر بمانید ...